Categories
Noored

Gümnasistide eeskujud: emast-isast Harry Potterini

Noored idealiseerivad inimesi, kelle sarnane soovitakse olla käitumiselt, iseloomult või kelle eeskujul teha oma karjäärivalik. On ka neid, kes ei tahagi sarnaneda kellelegi teisele ning soovivad olla iseenda moodi, leidis Kerli Mägi oma uurimistöös.

Kevadel koostatud uurimistöös „Saaremaa Gümnaasiumi noorte ideaalid“ uuris Kerli Mägi koolinoorte eeskujusid. Mägi püstitatud hüpoteesi järgi otsitakse eeskujusid omasooliste pereliikmete, tuttavate ja sõprade seast. Suurt rolli eeskujuks olemiseks mängivad sotsiaalmeedia platvormidelt tuntud tegelased ning tuntud meelelahutajad.

Freddie Mercury

Uurimistöö küsimustik tugines August Kuksi 1922. aastal läbiviidud uuringul „Kellele tahavad sarnaneda Tallinna, Tartu, Võrumaa ja Saaremaa poisid ja tüdrukud.“

Uurimistöö küsitlus hõlmas Saaremaa Gümnaasiumi kõiki klasse. Kokku osales 83 õpilast, kellest 47 oli naised, 31 mehed ning viis vastajat identifitseerisid ennast muul moel.

Õpilaste eeskujuks on peamiselt omasooline pereliige. Naissoost õpilaste eeskujuks on peamiselt ema ja vanaema ning meessoost õpilaste eeskujuks on isa, vend ja vanaisa. Vastajad, kes end muul moel identifitseerivad, nimetasid oma eeskujuna ema, õde ja vanaisa.

Lennart Meri

Koolinoorte eeskujuks on ka omasoolisi tuttavaid ja sõpru. Naissoost vastajatest valis 20 oma eeskujuks omasoolise tuttava, 10 vastajat vastassoolise tuttava. Meessoost vastajatest valis 21 oma eeskujuks omasoolise tuttava, kaks vastassoost tuttava. Vastajad, kes identifitseerisid end teisiti, valisid ema oma eeskujuks kolmel korral. Õpetajate, koolikaaslaste ning sõbrannade, sõprade hulgast valiti sõber või sõbranna eeskujuks 16 õpilase, koolikaaslane 7 õpilase ning õpetaja 4 õpilase poolt.

Eesti avaliku elu tegelastest ja sotsiaalmeedia staaridest mainiti kõige enam Brigitte Susanne Hunti, keda valiti eeskujuks kuuel korral. Kolmel korral valiti eeskujuks Karl-Erik Taukar ja Maria Rannaväli. Välismaa populaarsetest avaliku elu ja sotsiaalmeedia tegelastest valiti eeskujuks kõige rohkem Taylor Swift, keda mainiti viiel korral. Neljale õpilasele on eeskujuks Elon Musk ning kolmele õpilasele Emma Chamberlain, Harry Styles, Volodõmõr Zelenskõi ja Will Smith.

Volodõmõr Oleksandrovõtš Zelenskõi (paremal).

Ajaloolistest inimestest on kõige rohkem ideaaliks Wales`i printsess Diana, keda nimetasid kuus inimest. Kolmel korral valiti eeskujuks järgmised inimesed: Albert Einstein, Marilyn Monroe, Winston Churchill. Kahel korral valiti eeskujuks Oscar Wilde, Lennart Meri, Jaan Poska, Audrey Hepburn, Freddie Mercury ja Isaac Newton.

Tegelasi raamatutest valiti peamiselt ülemaailmselt tuntud teostest. Harry Potteri raamatu seeriast valiti seitsmel korral ideaaliks tegelane Harry Potter ja kahel korral Hermione Granger. Neljale õpilasele on eeskujuks Pipi ja kahele noorele Sipsik.

Saaremaa Gümnaasiumi õpilased eelistavad seega oma eeskujuna omasoolisi pereliikmeid, tuttavaid ja sõpru, mis kinnitas ka Kerli Mägi hüpoteesi.