Füüsika lahtine võistlus „Kajakas“

Kategooriad

„Kajakas“ on füüsikaülesannete lahendamise võistlus, kus küsitakse küsimusi nii koolifüüsikast kui ka igapäevaelulistest valdkondadest. Ülesannete lahendamine eeldab head intuitsiooni ja olukordade piltlikku ettekujutamist.

Kokku osales 352 õpilast.

Meie kooli G3.m klassi õpilased olid tublid! Otto Tuuling saavutas 7., Voldemar Kirss 22. ja Ekke Jaak Valge 46. koha. Palju õnne!

Suur tänu õpilaste juhendajale Arne Loorpuule!