Saaremaa Gümnaasiumi sünd

Gümnaasiumiharidusest Kuressaares

1653. a esitas Kuressaare krahv Magnus Gabriel De la Gardie ettepaneku Kuressaare linnakooli (esmamainitud 1578.a) muutmiseks gümnaasiumiks. Tollal oli Baltimail ainult kaks gümnaasiumi (Tallinnas ja Riias). De la Gardie kutsus isegi esimese õppejõu kohale, kuid sattumine kuninganna Kristiina ebasoosingusse tegi lõpu nii gümnaasiumi asutamise kui ka suurejoonelisele Kuressaare ideaallinna projektile.

1706. a 22. oktoobril avati esimene eestikeelne kool Kuressaares.

1785. a 28. aprillil avati Kuressaares ainulaadne viieklassiline kool Baltimaades, kus poisid ja tütarlapsed õppisid koos.

1865. a 12. mail sai Saaremaa progümnaasiumist Kuressaare Poeglaste Gümnaasium –  esimene keskharidust andev õppeasutus Saaremaal (Keskkooliga samaväärseks on peetud ka 1839. a.Kuressaares tegevust alustanud Kõrgemat Aadli Kreiskooli, mis 1861.a. reorganiseeriti progümnaasiumiks).

1909. a 19. augustil avati piduliku aktusega Kuressaare Tütarlaste Gümnaasium.

1919. a 15. jaanuaril toimus Saaremaa Eesti Segagümnaasiumi avaaktus – eestikeelse gümnaasiumihariduse algus Saaremaal.

1937. a sai haridussüsteemi reformimise käigus kooli nimeks Saaremaa Gümnaasium – selle nime all jätkati tööd kuni 1940. a. augustini. Poiste koolivormi juurde kuulus kahe hõbedase paelaga sinine nokkmüts, mille vasakul küljel kanti SG initsiaalidega koolimärki, tüdrukute peakatteks oli barett.

1945. a alustas Saaremaa Keskkool tegevust Garnisoni tänava algkoolimajas, kuna gümnaasiumihoone (Pikal tänaval) oli sõjas kannatada saanud.

1961. a kolis V. Kingissepa nimeline Kingissepa Keskkool uude koolimajja Hariduse tänaval.

1978. a jaotati linna keskkool kolmeks eraldi õppeasutuseks (hilisemad SÜG, KG ja Vanalinna Kool).

2015. a kinnitas Kuressaare linnavalitsus, et kokkulepet koolivõrgu ümberkorraldamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumiga sõlmitud ei ole. Tegevust alustas volikogu ajutine töögrupp Saaremaa gümnaasiumihariduse tuleviku kavandamiseks.

Riigigümnaasiumi sünd

20. märtsil 2017 allkirjastasid minister Mailis Reps ja Kuressaare linnapea Madis Kallas ühiste kavatsuste kokkuleppe, mille kohaselt alustatakse läbirääkimisi riigigümnaasiumi asutamiseks Kuressaare linna. Saare maakond oli viimane maakond, kus riigigümnaasiumi osas kokkulepe puudus.

14. septembril 2017 võttis Kuressaare volikogu erakorralisel istungil vastu otsuse sõlmida haridus-ja teadusministeeriumiga kokkulepe riigigümnaasiumi asutamiseks.

3. aprillil 2018 allkirjastasid haridusminister Mailis Reps ja Saaremaa vallavanem Madis Kallas Kuressaarde riigigümnaasiumi rajamise kokkuleppe. Leping oli Eestis omataoliste seas kaheksateistkümnes ehk viimane. Riigigümnaasiumi nimeks saab Saaremaa Gümnaasium.

“Kui veel mõned aastad tagasi olid riigigümnaasiumid idee, mida samm-sammult teostada, siis tänaseks on ka Saaremaa viimasena vallutatud ja riigigümnaasiumi usku ära pööratud,” lausus Reps. Kokkuleppe kohaselt korraldab vald enda pidamisel Kuressaare linnas asuvad gümnaasiumid riigigümnaasiumi tegevuse alustamise hetkeks ümber põhikoolideks (edaspidi Hariduse Kool ja Nooruse Kool) ja nende gümnaasiumiastmetes õppivad õpilased arvatakse riigigümnaasiumi õpilaste nimekirja.

19. novembril 2018 selgus Saaremaa riigigümnaasiumi arhitektuurikonkursi võitja: ideekavand „Sirge“ (autorid Martin Kinks, Risto Parve, Kai Süda, Margit Valma, Heldi Jürisoo ja Marju Tammik arhitektuuribüroost Karisma Arhitektid). Koolihoone on kompaktse vormiga, osaliselt kahe-, osaliselt kolmekorruseline, netopinnaga ca 4300 m². Hoone kandvad konstruktsioonid on ristkiht- ja liimpuitkonstruktsioonidest.

2. oktoobril 2019 kehtestas haridus- ja teadusminister Saaremaa Gümnaasiumi põhimääruse.

4. mail 2020 alustas tööd Saaremaa Gümnaasiumi koolijuht, Ivo Visak.

6. juulil 2020 allkirjastasid Nordecon AS ja Riigi Kinnisvara Aktsiaselts lepingu tulevase Saaremaa Gümnaasiumi õppehoone ehituseks Väljaku tn 8 ja Garnisoni tn 18 kinnistule. Ehituse maksumus on 6,168 mln eurot, millele lisandub käibemaks.

29. oktoobril 2020 toimus Saaremaa Gümnaasiumi nurgakivi panek – terasvutlarist ajakapsliga müüriti sisse uue kooli ehitusjoonised, õpilaste heade soovid, mündid ja värske ajaleht.

1. detsembril 2020 algas õpetajate kandideerimine Saaremaa Gümnaasiumisse.

22. detsembril 2020 selgus, et Saaremaa riigigümnaasiumi aatriumi kunstikonkursi võitis Margus Tammiku ja Eva Undi kavandatud fotokollaaži “Elu ätsed”.

Värviküllane ja detailirohke fotokollaaž “Elu ätsed” peaks autorite sõnul toimima gümnaasiumihoone heledale interjöörile vastandudes sümpaatse tähelepanu tõmbajana hoonesse sisenedes. 91 m 2 laetaiesele on koondatud Lääne-Eestile ja saartele omased taimekooslused, tagasihoidlikud põllulilled ja kraaviääre umbrohi oma ebatäiuslikkuses.

1. septembril 2021 algab õppetöö Saaremaa Gümnaasiumis.

Asukoht

Eesti kõige läänepoolsema gümnaasiumi aadressiks on Väljaku tn 8, Kuressaare linn, Saaremaa vald. Kultuuri- ja haridusajalooliselt on tegemist väga väärika piirkonnaga. Naaberkrundil, Garnisoni tn 16 paikneb praegu kaks koolihoonet:

  • 18.sajandil ehitatud Kuressaare vanim koolihoone – kultuurimälestisena arvel olev Kuressaare linnakooli hoone oli ka koheselt spetsiaalselt koolimajaks ehitatud;
  • 1939.a. Eugen Haameri projekti järgi ehitatud algkoolihoone (praegune Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium, 1945-1961 tegutses majas ka Saaremaa Keskkool/Kuressaare Keskkool/Kingissepa Keskkool), mis oli ehitatud oma ajastu kohta kõige uuenduslikumas moodsas võtmes.

Ajalooliselt on Garnisoni 16 krundil eksisteerinud ka kolmas koolihoone – 18.sajandi alguspoole ehitatud mantelkorstnaga garnisonihoone kohandati kooliks arvatavasti 18.sajandi lõpul ja lammutati 1965.a kui uus kool sai juurdeehituse. Saaremaa Gümnaasium seob naaberkrundid koolimaja eest läbi mineva jalakäijate tänavaga, mis ulatub Garnisoni tänavalt Rohu tänavale. Läheduses asuv Rootsi tänav viitab Rootsi võimu aegsetele kaitse-ehitistele, Garnisoni tänava nimi aga vihjab kunagise garnisonihoone kaudu kaudselt ka Kaitseliidu Saaremaa Maleva pikaajalisele asupaigale.

Ülevaate koostanud Maidu Varik, Saaremaa Gümnaasiumi õppekorraldusjuht

Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusest

Projekti lühikirjeldus

Saaremaa Riigigümnaasiumi hoone ehitatakse aadressile Väljaku tn 8, Kuressaare. Krundil asuvad amortiseerunud lasketiir ja staabihoone lammutatakse. Uus hoone sisustatakse vajaliku inventari, mööbli ja seadmetega, tellitakse kunstiteos. Hoone ümbruses asuvad alad, väljakud, teekatted, haljastus, välivalgustus ja õue ala elemendid rajatakse uued. Kogu hoone on ligipääsetav liikumispuudega inimesele.

Eesmärk

Projekti eesmärk on investeerida riigigümnaasiumi hoonesse gümnaasiumivõrgu korrastamiseks, et tagada üldkeskhariduse kättesaadavus vastavalt põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 7.1 lõikele 2 ja „Elukestva Õppe Strateegia“ koolivõrgu programmile ning hariduskeskuse pilootprojektile.

Tulemus

Projekti tulemusena valmis kaasaegne riigigümnaasiumi hoone.

Toetuse summa

9 565 440 €