Meie inimesed

Meeskond

Agnes Heinla

Loe rohkem

bioloogia

Andra Allmägi

Loe rohkem

matemaatika

Anni Haandi

Loe rohkem

ajalugu ja ühiskonnaõpetus

Anu Ausmees

Loe rohkem

matemaatika

Arne Loorpuu

Loe rohkem

füüsika

Ave Jõgi

Loe rohkem

vene keel, hoolekogu liige (õppenõukogu esindaja, hoolekogu protokollija)

Diana Õun

Loe rohkem

vene keel

Enda Torga

matemaatika

Eveli Kallas

Loe rohkem

õppenõustaja-psühholoog

+372 5650 7561

Getter Must

Loe rohkem

eesti keel ja kirjandus

Helen Vainula

Loe rohkem

juhiabi

+372 5693 1109

Heli Jalakas

etikett

Indrek Peil

Loe rohkem

füüsika

Irja Truumaa

keemia

Ivo Visak

Loe rohkem

koolijuht

+372 5647 5565

Janne Mets

inimene ja õigus

Kadri Kanemägi

Loe rohkem

kultuurijuht, liikumine ja tants

+372 5191 6748

Kaja Tampere

Loe rohkem

eesti keel ja kommunikatsioon

Karola Sepp

administraator

+372 5650 1878

Katrina Tarkin

Loe rohkem

eesti keel ja kirjandus

Koit Simso

Loe rohkem

kehaline kasvatus

Külli Mänd

Loe rohkem

kunst, kunstiajalugu

Laine Lehto

Loe rohkem

muusika

Laura Kaldjärv

Loe rohkem

matemaatika, informaatika

Laura-Liisa Perova 

Loe rohkem

õppejuht

+372 5692 9446

Linda Kivistik

Loe rohkem

kehaline kasvatus

Maidu Varik

Loe rohkem

õppekorraldusjuht

+372 5665 9080

Margarita Sikk

tervishoiutöötaja

+372 5646 5327

Marii Kõrgesaar

Loe rohkem

õppenõustaja-sotsiaalpedagoog

+372 5647 0046

Marju Roberts

Loe rohkem

inglise keel, prantsuse keel

Merike Kivilo

Loe rohkem

inglise keel

Merje Tammai

Loe rohkem

Kogukonnajuht, saksa keel

+372 5191 7182

Merle Prii

Loe rohkem

eesti keel ja kirjandus

Merle Rekaya

Loe rohkem

eesti keel ja kirjandus, andmekaitsespetsialist

Monika Mander

Loe rohkem

inglise keel

Olle Arak

Loe rohkem

füüsika, informaatika ja IT-juht

+372 512 2169

Piret Tänav

Loe rohkem

ajalugu ja ühiskonnaõpetus

Raul Vinni

Loe rohkem

koolimeedia

Reet Lulla

Loe rohkem

inglise keel

Riina Haljas

Loe rohkem

inglise keel

Tanel Ting

teatrikunst

Ülle Kreos

Loe rohkem

geograafia, bioloogia

Ulvi Vahter

Loe rohkem

matemaatika

Urve Aedma

Loe rohkem

raamatukogu koordinaator

+372 5624 7768

Hoolekogu

Anton Teras

hoolekogu esimees (lastevanemate esindaja)

Jaanis Sarapuu

hoolekogu liige (lastevanemate esindaja)

Aksel Hartikainen

hoolekogu liige (õpilaste esindaja)

Renee Maripuu

hoolekogu liige (vilistlaste esindaja, vil! 2022)

Ave Jõgi

Loe rohkem

vene keel, hoolekogu liige (õppenõukogu esindaja, hoolekogu protokollija)

Õilme Salumäe

hoolekogu aseesimees (kooli toetava organisatsiooni esindaja, Saaremaa Vallavalitsus)

Merit Kindsigo

hoolekogu liige (kooli toetava organisatsiooni esindaja, TalTech Kuressaare Kolledž)

Anti Alasi

hoolekogu liige (koolipidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium)