Meie inimesed

Meeskond

Agnes Heinla

Loe rohkem

bioloogia- ja suunamooduli „Meri ja keskkond” õpetaja, mentor

Andra Allmägi

Loe rohkem

matemaatikaõpetaja, mentor

Anu Ausmees

Loe rohkem

matemaatikaõpetaja

Arne Loorpuu

Loe rohkem

füüsika- ja suunamooduli „Inseneeria ja füüsika" õpetaja, mentor

Ave Jõgi

Loe rohkem

vene keele õpetaja, mentor

Diana Õun

Loe rohkem

vene keele õpetaja, mentor

Enda Torga

matemaatikaõpetaja, mentor

Erle Pulk

saksa keele õpetaja

Eveli Kallas

Loe rohkem

õppenõustaja-psühholoog, psühholoogia-, suunamooduli „Juhtimine ja õpetamine” õpetaja, mentor

+372 5650 7561

Getter Must

Loe rohkem

eesti keele ja kirjanduse õpetaja, mentor

Helen Vainula

Loe rohkem

juhiabi

+372 5693 1109

Heli Jalakas

protokolli ja etiketi, suunamooduli „Diplomaatia ja rahvusvaheline õigus” õpetaja

Indrek Peil

Loe rohkem

füüsika-, teadustööde aluste ja suunamooduli „Inseneeria ja füüsika” õpetaja

Ivo Visak

Loe rohkem

koolijuht, kunstiajaloo ja suunamooduli „Tuleviku tehnoloogiad” õpetaja, mentor

+372 5647 5565

Jaanika Kask

suunamoodulite „Ruum ja disain”, „Inseneeria ja füüsika” õpetaja

Janne Mets

suunamooduli „inimene ja õigus” õpetaja

Kadi Aavik

Loe rohkem

ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, mentor

Kadri Kanemägi

Loe rohkem

kultuurijuht, tantsulise liikumise, saarluse ja kogukonnapraktika õpetaja, mentor

+372 5191 6748

Karola Sepp

administraator

+372 5650 1878

Koit Simso

Loe rohkem

kehalise kasvatuse õpetaja, mentor

Külli Mänd

Loe rohkem

kunstiajaloo ja suunamooduli „Ruum ja disain” õpetaja

Laine Lehto

Loe rohkem

muusikaõpetaja, segakoori ja -ansambli juhendaja, mentor

Laura Kaldjärv

Loe rohkem

matemaatika- ja suunamooduli „Tuleviku tehnoloogiad” õpetaja, mentor

Laura-Liisa Perova 

Loe rohkem

õppejuht, suunamooduli „Juhtimine ja õpetamine” õpetaja, mentor

+372 5692 9446

Liis Kala-Peäske

eesti keele ja kirjanduse õpetaja, mentor

Linda Kivistik

Loe rohkem

kehalise kasvatuse õpetaja, mentor

Maidu Varik

Loe rohkem

õppekorraldusjuht, suunamooduli „Diplomaatia ja rahvusvaheline õigus” õpetaja, mentor

+372 5665 9080

Margarita Sikk

tervishoiutöötaja

+372 5646 5327

Marii Kõrgesaar

Loe rohkem

õppenõustaja-sotsiaalpedagoog, inimese- ja karjääriõpetuse õpetaja

+372 5647 0046

Marit Tarkin

Loe rohkem

väitlusõpetaja

Marju Kirss

keemia, suunamooduli „Tervishoid ja keemia” õpetaja

Marju Roberts

Loe rohkem

inglise keele, prantsuse keele ja suunamooduli „Diplomaatia ja rahvusvaheline õigus” õpetaja, mentor, mentorluse koordinaator

Merike Kivilo

Loe rohkem

inglise keele õpetaja, mentor

Merje Tammai

Loe rohkem

kogukonnajuht, saksa keele, saarluse ja kogukonnapraktika õpetaja, mentor

+372 5191 7182

Merle Prii

Loe rohkem

eesti keele, kirjanduse ja käsitööõpetaja, mentor

Merle Rekaya

Loe rohkem

eesti keele ja kirjanduse õpetaja, mentor, andmekaitsespetsialist

Monika Mander

Loe rohkem

inglise keele õpetaja, mentor

Olle Arak

Loe rohkem

IT-juht, suunamoodulite „Tuleviku tehnoloogiad" ja „Inseeria ja füüsika” õpetaja, mentor

+372 512 2169

Piret Tänav

Loe rohkem

ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse, loovkirjutamise ja suunamooduli „Diplomaatia ja rahvusvaheline õigus” õpetaja, mentor, hoolekogu liige (õppenõukogu esindaja)

Raivo Paasma

suunamooduli „Riigikaitse” õpetaja

Raul Vinni

Loe rohkem

suunamooduli „Kommunikatsioon” õpetaja

Reet Lulla

Loe rohkem

inglise keele õpetaja, mentor

Riina Haljas

Loe rohkem

inglise keele õpetaja, mentor

Tanel Ting

teatrikunsti õpetaja

Ülle Kreos

Loe rohkem

geograafia- ja suunamooduli „Meri ja keskkond” õpetaja, mentor

Ulvi Vahter

Loe rohkem

matemaatikaõpetaja, mentor

Urve Aedma

Loe rohkem

raamatukogu koordinaator

+372 5624 7768

Hoolekogu

Anton Teras

hoolekogu esimees (lastevanemate esindaja)

Jaanis Sarapuu

hoolekogu liige (lastevanemate esindaja)

Merit Vinkel

hoolekogu liige (õpilaste esindaja)

Piret Tänav

Loe rohkem

ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse, loovkirjutamise ja suunamooduli „Diplomaatia ja rahvusvaheline õigus” õpetaja, mentor, hoolekogu liige (õppenõukogu esindaja)

Renee Maripuu

hoolekogu liige (vilistlaste esindaja, vil! 2022)

Õilme Salumäe

hoolekogu aseesimees (kooli toetava organisatsiooni esindaja, Saaremaa Vallavalitsus)

Merit Kindsigo

hoolekogu liige (kooli toetava organisatsiooni esindaja, TalTech Kuressaare Kolledž)

Anti Alasi

hoolekogu liige (koolipidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium)