Gümnasistid pildistasid kosmosest maapinda

Kategooriad

Saaremaa gümnaasiumi Tuleviku tehnoloogiate ning Inseneeria ja füüsika suunamoodulites õppivad robootikahuvilised osalesid eelmisel õppeaastal Euroopa Kosmoseagentuur (ESA) ja Raspberry Pi Foundationi poolt korraldatud kosmoseprojektis Astro Pi Mission Space LAB. Tegemist oli konkursiga, milles tuli 5-6 liikmelistel võistkondadel koostada programm miniarvutile Raspberry Pi, et selle poolt juhitud fotoaparaadiga saaks teha rahvusvahelises kosmosejaamas ülesvõtteid maapinnast. Tarkvara laeti korraldajate poolt kosmosejaamas olevasse seadmesse ning käivitati sobivas ajavahemikus 26. aprillil. 

Konkurss algas eelmise aasta novembris ning esimese voorus tuli välja pakkuda idee, mida kosmosejaamas olevaid projekti seadmeid kasutades võiks jaama enda või meie koduplaneedi kohta välja uurida. Võimalus oli ka uurida anduritega jaama sisekliimat, kuid meie esindus otsustas vaadata jaamast välja ning uurida maapinda. Eesmärgiks oli spetsiaalseid filtreid kasutades teha aja jooksul, millal kosmosejaam teeb kaks täistiiru ümber maakera, võimalikult palju fotosid ning neid hiljem võimaluse korral analüüsida. Filtrid pidid võimaldama selgemalt eristada rohelist taimkatet ning meeskond lootis uurida inimasustuse ja taimestiku leviku vahelisi seoseid ning antud vahendite sobivust selliseks analüüsiks.

Meie meeskonna idee sobis ning pääseti konkursi teise etappi, mille käigus tuli koostada töötav tarkvara. Õnnestunud tarkvaraarenduse tulemusena laeti meie noormeeste programm rahvusvahelises kosmosejaamas olevasse miniarvutisse ning programmi juhtimisel tehti terve rida fotosid maapinnast. Mai lõpuks edastati kosmosest tehtud fotod meie koolile ning algas andmete dekodeerimine. Saadud fotosid võrreldi teistel satelliitidelt tehtud fotodega ning jõuti järeldusele, et antud fotode põhjal on raske põhjapanevaid järeldusi teha. Konkursil esikohani ei jõutud, kuid esmased kogemused kosmosest Maa uurimise kohta kindlasti saadi.

Konkursil osales 1771 võistkonda rohkem kui 20 Euroopa riigist, edasi teise vooru sai 498 võistkonda ning oma programmi kosmoses kasutada said 294 võistkonda. Meie kooli esindasid seekord Andri Karpu, Gustav Arak, Kaspar Veel, Remi Vilsaar ja Siim Tiitson.

Meie robootikahuvilised plaanivad ka sellel õppeaastal üritusest osa võtta. Seekord tuleb kosmosejaamas olevate Raspberry Pi andurite abil välja selgitada kosmosejaama tegelik kiirus maapinna suhtes.

Fotodel Šveits ja Prantsusmaa; Egiptus, Kairo ja Niilus; Korsika ja Sardiinia.
Fotode autor: Saaremaa Gümnaasium