Inseneeria suunamoodul 2023/2024. õppeaastast!

Kategooriad

Saaremaal räägitakse palju sillast, mis on jäänud metafüüsiliseks küsimuseks.

2023/2024. õppeaastal alustame inseneeria suunamooduliga, mis keskendub enam füüsikale ja vähem metale.

Suunamoodul toimib nagu meie praegusedki suunamoodulid, kus õpilane saab valiku sooritada iga õppeaasta alguses uuesti. See tähendab, et meie tänased G1 õpilased saavad läbida 2023/2024. õppeaastal huvi korral inseneeria suunamooduli viimasel õppeaastal ja meie 2022/2023. õppeaasta G1 õpilased saavad antud mooduli valida enda teisel õppeaastal.

Hoiame uue suunamooduli arendamisel silma peal!