Kandideeri Saaremaa Gümnaasiumi uude õpilasesindusse!

Kategooriad

Ootame kandideerima kõiki tegusaid SG õpilasi, kes soovivad olla aktiivne osa noore kooli näo ja sisu loomisel ning arendamisel 2022/2023 õppeaastal.

Saaremaa Gümnaasiumi õpilasesindus on mitteformaalne omaalgatusel põhinev ühendus, mis annab motiveeritud ja teotahtelisetele õpilastele võimaluse panustada koolipere huvide ja õiguste kaitsmisesse ning edendamisse. Õpilasesindus esindab õpilaste arvamust ning tegeleb enda ning õpilaskonna jaoks südamelähedaste teemadega, läbi mille panustada igapäevaelu parendamisse ning mitmekesistamisse nii koolis kui ka kooliväliselt. Õpilasesinduses aktiivselt osalemine võimaldab arendada endas vastutust, suhtlemis-, juhtimis-, planeerimis- ja ka esinemisoskust. Lisaväärtusena annab see suurepärase töökogemuse edaspidiseks eluks. Kandideerimisel ei pea omama varasemat kogemust õpilasorganisatsioonides.

 

Kandideerimise avalduse tähtaeg 22.09. Täida avaldus SIIN https://forms.gle/SpkTcwA3h9NCGtidA või kultuurijuhi ruumis 133.

Kandidaatide kampaaniad koolis, kodulehel ja sotsiaalmeedias 26.09-28.09

ÕE valimised 30.09

Saaremaa Gümnaasiumi praegusel ja esimesel õpilasesindusel on selja taga väga töökas ja sisutihe õppeaasta, mille jooksul sai läbi viidud ja korraldatud palju märkimisväärset:

 1. SG sõrmuse konkurss;
 2. SG tekli konkurss;
 3. SG õpilasesinduse põhimääruse koostamine;
 4. ÕE esindamine kooli hoolekogus ja õppenõukogus;
 5. Õppekäik Tallinna tutvumaks erinevate gümnaasiumide õpilasesindustega;
 6. SG jõulupeo korraldamine;
 7. teemapäevad;
 8. emakeele päeva raames korraldatud avalik kõnekoosolek Kuressaare kesklinnas koostöös Kuressaare Ametikooli õpilasesindusega;
 9. ÕE küsib – koolijuht vastab seanssi algatamine sotsiaalmeedias;
 10. koostöö juhtkonnaga eesmärgiga anda vastuseid kaasõpilaste koolielu puudutavatele küsimustele;
 11. kiusuennetuse küsimustiku täitmise läbiviimine koostöös SG õppenõustajatega

ja palju muud.

Anna endale ja koolile võimalus!

 

Lisainfo