Kooli sünnipäev

1. detsembril 2020 algas õpetajate kandideerimine Saaremaa Gümnaasiumisse. Sel päeval tähistame ka kooli sünnipäeva. Õpetajate valikul lähtusime kooli missioonist „Võimalusterohke tuleviku vundamendiks on inimlikkus, uudishimu ja koosloome“. Väärtuspõhise kooliarenduse seisukohalt on oluline juba meeskonna kokku panemisel silmas pidada ühtseid põhimõtteid. Peame oluliseks, et meie inimesed oleksid hoitud, toetatud ja tunnustatud.

 

HOITUD, TOETATUD JA TUNNUSTATUD ÕPETAJA = HOITUD, TOETATUD JA TUNNUSTATUD ÕPILANE = HOITUD, TOETATUD JA TUNNUSTATUD KOOL = ÕPILASTE HEAD TULEMUSED = KOOLI HEAD TULEMUSED