Koostööprojekt “Julgen”

Kategooriad

29-30. aprillil toimus Saaremaa Gümnaasiumis koostööprojekt “Julgen”, mille eesmärk oli anda vapratele osalejate võimalus leida julgust erinevatest esinemistest, avalikust kõnelemisest ja mitmekesistest aruteludest!

Alustasime üritust küsitlusega, mille eesmärk oli kaardistada osalejate praegust enesekindlust erinevates tegevustes. Küsisime 10-punkti skaalal avaliku kõnelemise kohta (keskmine enne 7 -> pärast 8), uute inimestega kohtumise kohta (6 -> 7.5), arvamuse avaldamise kohta (6 -> 8) ja esinemise kohta (7 -> 8.5).

Seejärel tutvustasid teatrikunsti õpetajad Mihkel Vendel ja Tanel Ting osalejatele kahel päeval erinevaid mänge, kus pidi harjutama koordinatsiooni, spontaansete inim-maalide loomist ja lõpuks ka esinemist.

Kava keskel toimus generatsioonidevaheline osaluskohvik, kuhu tulid kokku eri vanustes inimesed üle Saaremaa. Räägiti nii tehnoloogiast, kultuurilistest erinevustest, karjäärist, mentorlusest kui ka kodanikuaktiivsusest. Aruteludest saadud info edastatakse Saaremaa valla noortevolikogule huvikaitseks.

Generatsioonidevahelist osaluskohvikut täiustasime julguse ja kaasamise teemal toimuva paneeldiskusiooniga, kus osalesid meie ja teiste koolide aktiivsed noored ning õpilased Soomest

Toimus ka Saaremaa kodutütarde poolt tehtud töötuba, kus meile räägiti metsas käimise praktikast ning sai proovida, kui raske võib olla nende varustus, kes metsas regulaarselt käivad.

Snäkipausidel sai maitsa Karjapagari tomaticiabattat ja lihaleiba, mida osalejad südamest kiitsid! Samuti kostitas meie tublisid abilisi mini-shrubidega Wösel!

Tagasisides nõustuti kollektiivselt, et üritus oli täis üllatusi, nalja ja meeldivalt harivaid tegevusi. Sündmus toimus projekti „Euroopa Noortedialoog 2022-2024“ raames, mida viib ellu Eesti Noorteühenduste Liit ja mida rahastab Euroopa Liit ning Haridus- ja Teadusministeerium.

Peakorraldaja Helis Luks:
“Julgen sündis asjadest, mida minul gümnaasiumisse tulles ei olnud. Soovisin enne lõpetamist teistele anda miskit, mis neid eluradadel toetaks.
Tänan südamest igat inimest, kes sellel lõpuprojektil sündida aitasid. Te olete mu julguse juur.”