Koroonaviiruse levik ja haridusvaldkond

Kategooriad

Järgnev info on väljavõte Haridus- ja Teadusministeeriumi lehelt. Põhjalikum käsiraamat haridusasutustele on kättesaadav siit.

Vaktsineerimine on parim viis viiruse tõkestamiseks ning iseenda ja oma kaaslaste kaitsmiseks.

Täielikult vaktsineeritud töötajad ja õppijad ei pea COVID-19 haigega lähikontaktis olnuna karantiini jääma. 12–18aastased (kaasa arvatud) ning 2021/2022.õa 19aastaseks saavad vaktsineerimata õpilased peavad haridusasutuses toimunud lähikontakti korral tegema esmalt kiirtesti ning mitte varem kui 72-tunnise vahega PCR-testi. Negatiivse PCR-testi tulemuse korral pole karantiin vajalik.

Mistahes haigustunnuste esinemisel tuleb kõigil, ka vaktsineeritutel jääda koju ning võtta ühendust oma perearstiga, kes suunab vajadusel PCR-testile.

Viiruse tõkestamisel on tähtsal kohal kätepesu, võimalikult ohutu aevastamine ja nuuskamine, pindade ja ühiskasutatavate esemete asjatu katsumise vältimine ning nende puhastamine.

Täielikult vaktsineerimata 12–18aastastele (kaasa arvatud) õpilastele, samuti õpilastele, kes saavad 2021/2022. õppeaastal 19aastaseks, kehtib haridusasutuses saadud lähikontakti korral lihtsustatud karantiini kord:

  • Esimesel võimalusel tuleb teha kiirtest haridusasutuses ja meditsiinitöötaja järelvalvel.
  • Kui kiirtesti tulemus on negatiivne ja haigustunnused puuduvad, tohib jätkata üldhariduskoolis või kutsekoolis kontaktõppes. 10 päeva jooksul pärast lähikontaktsuse tuvastamist ei tohi osa võtta muudest tegevustest nagu huviharidus, rühmaviisiline sportimine jm.
  • Kui kiirtest on positiivne, tuleb jääda karantiini.
  • Mitte varem kui 72 tundi pärast kiirtesti tuleb teha PCR-test. PCR-testi saab teha kooliõde kurguloputusvedelikust. Proovivõtuks vajalikud vahendid eraldab koolidele Terviseamet. Samuti korraldab Terviseamet proovide laborisse jõudmise. Kui koolil endal ei ole võimalik testimist korraldada, kutsutakse kohale testimisbrigaad. Terviseameti juhised proovivõtuks, markeerimiseks ning transpordiks leiate siit.
  • Kui PCR-testi tulemus on negatiivne, tohib jätkata kontaktõppes.
  • Kui test osutub positiivseks, tuleb kohe jääda karantiini.

Kui vanem või eestkostja või õpilane ise ei anna luba õpilase testimiseks, peab õpilane jääma tavapärases korras karantiini, sest puudub võimalus teha kindlaks tema nakkusohutus. Karantiini ajal ei ole koolil kohustust teda õppetöösse kaasata.   

Kui täielikult vaktsineerimata õppija saab lähikontaktseks väljaspool üldharidus- või kutsekooli, peab ta vanusest sõltumata jääma karantiini tavapärases korras.