Maakonna haridustöötajate tunnustamine 2022

Kategooriad

Täna, 25. augustil 2022 toimus Triigi Filharmoonias Saare maakonna hariduskonverents, mille raames tunnustati ka käesoleva aasta maakonna parimaid haridustöötajaid. Saame uhkusega teatada, et silmapaistvamate haridustöötajate hulka kuulusid ka meie kooli inimesed. 

Aasta klassijuhataja 2022 on Indrek Peil 

Indrek peab alati väga oluliseks õpilastevahelist läbisaamist ja seab klassi ning õpilaste heaolu esimeseks prioriteediks. Ta teeb oma klassile temaatilisi kingitusi ja üllatusi – kadestage – need tegevused tekitavad ühise sooja emotsiooni, mis klassi ühendab. Samuti väärtustab ta ka rahulikku koosolemist. Indrek teab, et oluline on võtta aeg suhtlemiseks. Ta õpetab, kuidas vabaneda stressist ja suhtlemisprobleemidest ning seda nii õpetajatega kui ka õpilastega suhtlemisel. 

Aasta gümnaasiumiõpetaja 2022 on Laine Lehto 

Laine oskab oma imelise muusiku hingega pugeda õpilastele sügavale põue ning muudab nad läbi laulu paremateks inimesteks. Laine klassiruum on täis erinevaid pille, alustades trianglitest, ukuleledest ja kõlapulkadest, lõpetades trummikomplekti, kitarride ja kogu bändi varustusega. Laine teab imehästi, kuidas tunni meeleolu luua ning õpilased (ka need, kes pigem laulmist pelgavad) laulma panna. Laine tunnid on alati täis naeru ja õhinapõhist õppimist. 

Aasta tugispetsialist 2022 on Eveli Kallas 

Eveli on uues koolis välja arendanud toimiva tugisüsteemi, prioritiseerides õpilaste individuaalse arengu toetamise vajadust ja kaasava hariduse põhimõtteid. Ta on kaasarääkija koolikorralduslikes küsimustes ja kaasab arutellu ka õpilasi, pidades oluliseks õpilaste sotsiaalsete oskuste arendamist ning sellest lähtumist. Eveli on meeldiv kolleeg, kes loob ruumi alati hea ja positiivse õhkkonna. 

Aasta õppeasutuse juht 2022 on Ivo Visak 

Ivo on meie koosdisainer ja mentor, väitleja ja IT-mees, kõnemees ja remondimees, eestvedaja ja meeskonnamängija, kes innustab selge visiooniga (vajadusel karmilt, vajadusel huumoriga). Õpilased on Ivo kohta öelnud järgmist: „Ivo tegeleb aktiivselt õpilaste murede lahendamisega ja loob neile võimalusi huvidest lähtuvalt. Ivo on sihikindel ja noortepärane koolijuht, kes oskab käituda olukorra vajadustest lähtuvalt, on õpilastele hea tugiisik ja inspireeriv eeskuju.” 

Aasta huvialaõpetaja 2022 on Arne Loorpuu 

Lisaks inspireerivale füüsikaõpetaja ametile olnud Arne aastaid õpilaste huvihariduse eest seisja mõttemängude- ja füüsika populariseerimise valdkonnas. Õpilased on öelnud Arne kohta järgmist: „Arne on oma töös väga pühendunud ja põhjalik, samas on tal hea huumorimeel ja tema bridžitundidest ei puudu kunagi mõni hea anekdoot või kultuuriantropoloogiline küsimus. Ta innustab ise vastuseid otsima ning suunab meid arendama iseseisvat mõtlemisoskust. Ta on Liivimaa parim bridžimängija.“ 

Ja see ei ole veel kõik! 

Head nominedid, Merle Rekaya, Koit Simso, Diana Õun, Olle Arak, Ülle Kreos, Piret Tänav, Marii Kõrgesaar, Marit Tarkin, meil on teiega vedanud!  

Märgitud said ka meie koolipere järgmised hariduse teod: õpilaste kogukonnapraktika Saare maakonnas, murdekeele tähtsustamine murdekeelsete klassinimetustena, Saare maakonna kõnevõistlus, kõnekoosolek ja ühine projektõpe koostöös Kuressaare Ametikooliga. 

Silmapaistvad õpetajad ja teised haridustöötajad on eeskujuks ning loovad iga õppija arengut toetades homset ja paremat Eestit.

Aitäh, Saaremaa vald, et tunnustad ja märkad meie kogukonna haridusvaldkonna töötajaid!  

Ürituse pildigalerii on leitav Saare maakonna hariduskonverentsi kodulehelt. https://hariduskonverents.saaremaavald.ee