Meeskonnaga liitusid kogukonnajuht Marit Tarkin ja kultuurijuht Kadri Kanemägi

Kategooriad

Marit hakkab hoolitsema õpetajate kogukondlike tegevuste organiseerimise eest ning juhtima ka sellesisulisi projekte. Ühtlasi õpetab Marit väitlust ning juhib kogukonnapraktika kursust. Kogukonnapraktika kohta on võimalik lugeda rohkem siit: https://kogukonnapraktika.ee.

Kadri võtab enda kanda kultuurisündmuste planeerimise ja korraldamise ning koostöös tulevase õpilasesindusega huviharidusliku tegevuste korraldamise gümnaasiumis. Kadri hakkab eest vedama ka saarluse kursust, kus fookuses on saarlase identiteet kohaloos ja tänapäeval. Samuti saavad kõik Kadriga jalga keerutada, sest üks viiest kehalise kasvatuse kursusest on pühendatud ainult tantsule!