MTÜ Mondo kliimamuutuste ja rände teemalise noortekonkursi tänusündmus

Kategooriad

15. veebruaril toimus Tallinnas MTÜ Mondo kliimamuutuste ja rände teemalise noortekonkursi tänusündmus.

Konkursile laekus 52 tööd 22 koolist. Konkursil osaleja ülesanne oli edasi enda kui noore inimese mõtteid, tundeid ja suhtumist kliimamuutustesse ja/või rändesse, kasutades selleks loovaid vahendeid. Saarema Gümnaasiumi õpilased olid edukad ning võidutöö pälvisid Karis Kivi ja Pilleliis Leemet, kelle videoprojekt kõnetas just kunstilise terviku ning performance tüüpi lahendusega.

Konkursi võitjatele on auhinnaks osalemine rahvusvahelisel dokumentaalfilmifestivalil One World 2022. a märtsis Prahas või 2022. a suvel Austrias toimuvas noorte kliimalaagris.

Zürii märkis ära ka Paula Nõmme ja Elise-Maria Trei konkursitöö, kes oma videos pöörasid tähelepanu meedia mõjule ning sellele, et mõned poliitikud ja avaliku elu tegelased eitavad kliima soojenemist, ega püüagi selle osas midagi ette võtta. Video kontseptsioon seisneb noorte püüdluses tuua üha rohkem tähelepanu sellele probleemile ja liikuda paremuse suunas, aga seni kui maailmas on võimul isikud, kes n-ö vaigistavad noorte häält, oleme me suures plindris!

Mõlemad videoprojektid valmisid audiovisuaalse kommunikatsiooni kursuse raames.

Konkursil osalesid Saaremaa Gümnaasiumist veel Ketly Ilvest ja Merit Vinkel.

MTÜ Mondo Maailmahariduskeskus korraldab konkursse selleks, et kaasata tervet kooliperet maailmahariduslike tegevuste läbiviimisse oma koolis ja kogukonnas ning õpilasi uurima kestliku arengu eesmärkidega seonduvat.