Õpilasesindus külas Tallinna 21. Koolil ja Gustav Adolfi Gümnaasiumil

Kategooriad

Tallinna 21. Kool jäi ÕE liikmetele meelde oma mitmete koolisiseste õpilasorganisatsioonide poolest, mis varieerusid õpilasesindusest kultuurigildini. Omapärasusega üllatasid just Inspitsiendigrupp, mille peamiseks ülesandeks oli kooli juhtkonna toetamine erinevate ürituste läbiviimisel, ning liputoimkond, mis vastutab 21. Kooli lipu ja riigilipu kaitsmise, valvamise ning esitlemise eest.

Gustav Adolfi Gümnaasium Eesti vanima järjepidavalt tegutsenud gümnaasiumina oli meeldejääv oma sooja vastuvõtu ning rohkete traditsioonide poolest, mis nende kooliaastat sisustavad. Ka sellest koolist ei puudunud oma õpilasaktiiv, mis alustas edukat tööd alles sel aastal ja koosneb 106 õpilasest.

Mõlemad koolid, mis kuuluvad ka G5 Tallinna koolide ühendusse, näitasid, mida koolidevahelise koostööga on võimalik saavutada ning inspireerisid ka SG õpilasesinduse liikmeid uute ettevõtmiste üle mõtteid mõlgutama.