Õpilasesindus Tartus

Kategooriad

28. märtsil külastasid meie õpilasesinduse liikmed Tartus erinevate gümnaasiumite õpilasesindusi, et jagada mõtteid ja näha, kuidas nemad enda süsteemid paika on pannud.

Esimesena võttis meid vastu Tartu Tamme Gümnaasiumi õpilasesindus, kes andis ülevaate ka enda koolikultuurist ja õppekavast. Kõige üllatavamaks osutus erinevus koosolekute aegade vahel (meil 1.5h ühel päeval, neil 30min 2x nädalas). Samuti saime teada, et õpetajate päev ja ball on nende koolis õpilasesinduse korraldada.

Miina Härma Gümnaasiumiga kohtusime esmalt teises hoones, kus õpivad nende kooli rahvusvahelised õpilased (10% õpilaskonnast). Õpilasesinduses on liikmeid eri rahvustest, mistõttu toimuvad koosolekud nii eesti kui ka inglise keeles. Hetkel toimetab nende õpilasesindus stiilinädala kallal (pikem versioon meie teemapäevadest).

Meie kolmandaks sihtkohaks oli Jaan Poska Gümnaasium, kus saime teada, et õpilasesindusel on tavaõpilase kõrvalt ka mitu lisahüve. Palju uusi mõtteid andis nende sisseastumisvestluste süsteem, kuhu on kaasatud koolitöötajate kõrvalt ka õpilasesinduse liikmed. See pidi aitama õpilaskandidaatide mõistmisel ja hindamisel.

Suur rõõm oli kõigiga kohtuda ja uusi mõtteid koguda! Loodetavasti kohtumine nii mõnegi õpilasesindusega hiljem Saaremaal, et anda täpne ülevaade ka siinsetest toimetustest ja koolielust. Tsiteerides Kadrit: “Tartu on Saaremaast sama kaugel kui Saaremaa Tartust.”

Aitäh menuka kogemuse eest!