Õpilasesindus

Sel õppeaastal kuuluvad õpilasesindusse järgmised 13 õpilast:

Kätrin Tamira Kanemägi, Merit Vinkel, Ragnar Tisler, Kert Hiiuväin, Ats Lepamets, Sirelin Ermann, Imre-Maidu Püüa, Eerik Kirss, Aksel Hartikainen, Helis Luks, Henry Härm, Hanno Kull ja Josh Meisterson.

Õpilasesinduse president on Helis Luks (G3) ja asepresident on Henry Härm (G3). Hoolekogus esindab õpilasi Merit Vinkel (G3). Koosolekuid protokollivad Hanno Kull (G2), Ats Lepamets (G3) ja Imre-Maidu Püüa (G1). Saaremaa Gümnaasiumi eestkõnelejateks Eesti Õpilasesinduste Liidus on Sirelin Ermann (G2) ja Kert Hiiuväin (G2). 

Õpilasesinduse sotsiaalmeediat koordineerivad Aksel Hartikainen (G2), Kätrin Tamira Kanemägi (G1), Eerik Kirss (G3), Helis Luks (G3) ja Imre-Maidu Püüa (G1).

Õpilasesinduse koordinaator on Kadri Kanemägi ().

ÕE koosolekud toimuvad neljapäeviti kell 16:05 õpilasesinduse ruumis. Koosolekutega võib külalisena liituda iga koolipere liige.

III koosseisu toimetustega saab lähemalt tutvuda siin:

ÕE tegevuskava

ÕE protokollid (PDF)

Kontaktid: 

Instagram

Saaremaa Gümnaasiumi õpilasesindus on mitteformaalne omaalgatusel põhinev ühendus, mis annab motiveeritud ja teotahtelisetele õpilastele võimaluse panustada koolipere huvide ja õiguste kaitsmisesse ning edendamisse.

Õpilasesinduse eesmärgid : 

  • esindada õpilaste arvamust ja seista nende õiguste eest
  • tegeleda enda ning õpilaskonna jaoks südamelähedaste teemadega 
  • aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisel
  • panustada igapäevaelu parendamisse ning mitmekesistamisse nii koolis kui ka kooliväliselt erinevate tegevuste ja ettevõtmiste kaudu
  • arendada koostööd ja vahendada informatsiooni õpilasesinduse, juhtkonna ja hoolekogu vahel
  • esindada Saaremaa Gümnaasiumi õpilasi suhtluses teiste koolide, koostööpartnerite ja organisatsioonidega
  • olla heaks eeskujuks ning hoida häid suhteid kaasõpilaste, õpetajate ja juhtkonnaga.

Õpilasesinduses aktiivselt osalemine võimaldab arendada  endas vastutust, suhtlemis-, juhtimis-, planeerimis- ja ka esinemisoskust. Lisaväärtusena annab see suurepärase töökogemuse edaspidiseks eluks.

 Õpilasesindusse on võimalik kandideerida kõigil huvilistel.

Õpilasesinduse põhimäärus