Õpilasesindus

Saaremaa Gümnaasiumi 2021/2022 õa õpilasesinduse koosseis:

Anette Maria Liivas, Josh Meisterson, Katrin Lindmäe, Henry Härm, Oliver Oolup, Liina Hoogand, Elisa Mägi, Greteliis Nisu, Paula Nõmme, Melani Veelaid ja Renee Maripuu.

Saaremaa Gümnaasiumi õpilasesindus on mitteformaalne omaalgatusel põhinev ühendus, mis annab motiveeritud ja teotahtelisetele õpilastele võimaluse panustada koolipere huvide ja õiguste kaitsmisesse ning edendamisse. Õpilasesindus esindab õpilaste arvamust ning tegeleb enda ning õpilaskonna jaoks südamelähedaste teemadega, läbi mille panustada igapäevaelu parendamisse ning mitmekesistamisse nii koolis kui ka kooliväliselt. Õpilasesinduses aktiivselt osalemine võimaldab arendada  endas vastutust, suhtlemis-, juhtimis-, planeerimis- ja ka esinemisoskust. Lisaväärtusena annab see suurepärase töökogemuse edaspidiseks eluks. Õpilasesindusse on võimalik kandideerida kõigil huvilistel.