Õpilasesindus

Saaremaa Gümnaasiumi õpilasesindus 2022/2023

Sel õppeaastal kuuluvad õpilasesindusse järgmised 11 õpilast:

Aksel Hartikainen, Raimond Altmann, Katrin Lindmäe, Helis Luks, Marilyn Lempu, Hanno Kull, Karl-Mathias Pihl, Merit Matt, Ragnar Tisler, Arre Markus Toplaan, Sirelin Ermann.

Õpilasesinduse president on G2 õpilane Helis Luks ning asepresident G3 õpilane Katrin Lindmäe. Õpilasesindust hoolekogus esindab G1 õpilane Aksel Hartikainen.

Õpilasesinduse koordinaator on Kadri Kanemägi.

Kontaktid:

Saaremaa Gümnaasiumi õpilasesindus on mitteformaalne omaalgatusel põhinev ühendus, mis annab motiveeritud ja teotahtelisetele õpilastele võimaluse panustada koolipere huvide ja õiguste kaitsmisesse ning edendamisse. Õpilasesindus esindab õpilaste arvamust ning tegeleb enda ning õpilaskonna jaoks südamelähedaste teemadega, läbi mille panustada igapäevaelu parendamisse ning mitmekesistamisse nii koolis kui ka kooliväliselt. Õpilasesinduses aktiivselt osalemine võimaldab arendada  endas vastutust, suhtlemis-, juhtimis-, planeerimis- ja ka esinemisoskust. Lisaväärtusena annab see suurepärase töökogemuse edaspidiseks eluks. Õpilasesindusse on võimalik kandideerida kõigil huvilistel.