Õpilasesindus

Sel õppeaastal kuuluvad õpilasesindusse järgmised 11 õpilast:

Aksel Hartikainen, Marleen Karelson, Katrin Lindmäe, Helis Luks, Marilyn Lempu, Hanno Kull, Karl-Mathias Pihl, Merit Matt, Ragnar Tisler, Arre Markus Toplaan, Sirelin Ermann.

Õpilasesinduse president on G2 õpilane Helis Luks ning asepresident G3 õpilane Katrin Lindmäe. Õpilasesindust hoolekogus esindab G1 õpilane Aksel Hartikainen.

Õpilasesinduse koordinaator on Kadri Kanemägi (.

Saaremaa Gümnaasiumi õpilasesinduse koosolekud toimuvad igal neljapäeval pärast 5. tundi ÕE ruumis. Koosolekul võivad lisaks õpilasesinduse liikmetele osaleda enda murede, ideede ja mõtete jagamiseks kõik õpilased ja koolitöötajad.

Kontaktid: 

Instagram

Saaremaa Gümnaasiumi õpilasesindus on mitteformaalne omaalgatusel põhinev ühendus, mis annab motiveeritud ja teotahtelisetele õpilastele võimaluse panustada koolipere huvide ja õiguste kaitsmisesse ning edendamisse.

Õpilasesinduse eesmärgid : 

  • esindada õpilaste arvamust ja seista nende õiguste eest
  • tegeleda enda ning õpilaskonna jaoks südamelähedaste teemadega 
  • aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisel
  • panustada igapäevaelu parendamisse ning mitmekesistamisse nii koolis kui ka kooliväliselt erinevate tegevuste ja ettevõtmiste kaudu
  • arendada koostööd ja vahendada informatsiooni õpilasesinduse, juhtkonna ja hoolekogu vahel
  • esindada Saaremaa Gümnaasiumi õpilasi suhtluses teiste koolide, koostööpartnerite ja organisatsioonidega
  • olla heaks eeskujuks ning hoida häid suhteid kaasõpilaste, õpetajate ja juhtkonnaga.

Õpilasesinduses aktiivselt osalemine võimaldab arendada  endas vastutust, suhtlemis-, juhtimis-, planeerimis- ja ka esinemisoskust. Lisaväärtusena annab see suurepärase töökogemuse edaspidiseks eluks.

 Õpilasesindusse on võimalik kandideerida kõigil huvilistel.

Õpilasesinduse põhimäärus