Projekt “Surrounded by water” on jõudnud finišijoonele

Kategooriad

Projektis osalesid SG “Meri ja keskkond” suuna õpilased. Projekti käigus tehti koostööd Portugali, Türgi ja Prantsusmaa õpilastega, et saada teadmisi erinevate merede kohta ning omavahel suhelda. Alustuseks tegelesime internetiturvalisuse teemaga ja arvutis käitumise reeglitega ning mängisime teemakohast mängu “Nastix ja turvaline internet”.

Projektis osalejad tegid endale avatari ja tutvustasid ennast Padletis, valisid endale sarnaste huvidega õpilased, kellega Foorumis suheldi. Koostati videod, kus tutvustati enda kooli ja kodukoha lähedast merd. Rahvusvahelistes meeskondades koostati esitlused valitud merealast. Omavahel suheldi Twinspace-i foorumis. Kõik esitlused ja videod on lisatud Genially kaardile. Toimus logo konkurss, Logode hääletamine toimus kõigepealt koolides ja parimatest parim valiti rahvusvahelisel hääletusel. Rahvusvahelist internetiturvalisuse päeva tähistasime rahvusvahelise kohtumisega, et ühiselt teemakohast Kahooti mängida.

Projekti käigus õpitu põhjal koostasime meresõnastiku (eesti, inglise, türgi, saksa ja portugali keeles). Siin olid abiks ka õp Reet Lulla ja G1o klassi õpilased, samuti õp Merje Tammai ning vahetusõpilane Emily Kalks. Projekti juhtis geograafiaõpetaja Ülle Kreos.

Tegime katseid: võrdlesime erinevaid meresid soolsuse alusel ja määrasime vee tihedust. Tutvusime õppimisvõimalustega TalTechis.

Projekti lõpus vastasid õpilased tagasiside küsimustikule.

Veebikohtumine partneritega toimub 3. mail.

Meie projekti tegevusi saab näha projekti päevikus: https://twinspace.etwinning.net/204265/home

Erinevatest tegevustest on kokkuvõtted projekti lehekülgedel: https://twinspace.etwinning.net/204265/pages/page/1820725

Interaktiivne plakat: https://bit.ly/3y6jAlI