Roheline kool

Rohelise kooli programm, inglise keeles Eco-Schools Global, on ülemaailmne keskkonnaharidusprogramm õppeasutustele, milles osaleb üle 70 riigi. Programm toob keskkonnahoidlikku mõtteviisi kooli ning programmi eesmärgiks on aidata koolipere liikmetel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Programmi koordineerib Foundation for Environmental Education (FEE), Rohelise kooli programmi eestvedaja Eestis on Tartu loodusmaja.

https://www.tartuloodusmaja.ee/roheline-kool/

Saaremaa Gümnaasium liitus Roheline Kool programmiga 2021. aasta oktoobris. 

Rohelise kooli programmi tegevuste eestvedajateks 2022/23. õppeaastal on G2 õpilane Helis Luks ja G3 õpilane Melani Veelaid. Tegevusi koordineerib bioloogiaõpetaja Agnes Heinla ().

Rohelise kooli meeskonna koosolekud toimuvad teisipäeviti, pärast 5. tundi 212 klassis. Meeskonna tegevustega saab tutvuda RK Instagramis või siin.

Rohelise kooli meeskonnaga võivad liituda kõik õpilased ja õpetajad, keda kõnetavad keskkondlikku heaolu puudutavad teemad ning kes soovivad anda enda panuse Saaremaa Gümnaasiumi keskkonnasõbralikumaks muutmisel.

Kontaktid