Roheline kool

Rohelise kooli programm, inglise keeles Eco-Schools Global, on ülemaailmne keskkonnaharidusprogramm õppeasutustele, milles osaleb üle 70 riigi. Programm toob keskkonnahoidlikku mõtteviisi kooli ning programmi eesmärgiks on aidata koolipere liikmetel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Programmi koordineerib Foundation for Environmental Education (FEE), Rohelise kooli programmi eestvedaja Eestis on Tartu loodusmaja.

https://www.tartuloodusmaja.ee/roheline-kool/

Saaremaa Gümnaasium liitus Roheline Kool programmiga 2021. aasta oktoobris. 

Rohelise kooli programmi tegevuste eestvedajaks 2023/24. õppeaastal on G3 õpilane Helis Luks. Tegevusi koordineerib bioloogiaõpetaja Agnes Heinla (). Töörühma kuuluvad veel Ivo Visak (koolidirektor), Marii Kõrgesaar (sotsiaalpedagoog ja õppenõustaja), Sirelin Ermann, Kätrin Tamira Kanemägi, Marleen Karelson, Ingrit Kull, Kristin Kuningas ja Raul Seppel.

Rohelise kooli meeskonna koosolekud toimuvad teisipäeviti kell 16:05 klassis 212. Koosolekute protokollid on leitavad siit. Meeskonna tegevustega saab tutvuda RK Instagramis või siin.

Rohelise kooli meeskonnaga võivad liituda kõik õpilased ja õpetajad, keda kõnetavad keskkondlikku heaolu puudutavad teemad ning kes soovivad anda enda panuse Saaremaa Gümnaasiumi keskkonnasõbralikumaks muutmisel.

Saaremaa Gümnaasiumi keskkonnapõhimõtted:

  • Liikumispaus igas tunnis vähemalt 3 minutit
  • Hoiame klassitemperatuuri 20 C +/- 2 C
  • Taaskasutame ülejäänud materjale
  • Sorteerime prügi
  • Säästame energiat, seega kasutame lifti vaid äärmisel vajadusel
  • Peale arvuti kasutamist logime kontolt välja ja sulgeme arvuti
  • Oleme kooliperena avatud koostööle ja osaleme keskkonnakampaaniates
  • Toetame õpilaste aktiivset liikumist
  • Tõstame taldrikule nii palju toitu, kui tarbime
  • Kasutame kätekuivatuspaberit mõistlikult

Kontaktid