Saaremaa Gümnaasium on „Hea kooli teerajaja“

Kategooriad

10. detsembril tunnustas Tartu Ülikooli eetikakeskus hea kooli ja hea lasteaia nimelistes tunnustusprogrammides osalenud haridusasutusi. Programmi peamised eesmärgid on: arendada koolide väärtusarenduslikku pädevust, tõenduspõhise eneseanalüüsi võimekust, toetada koole teadlike valikute tegemisel ja arendustegevuste planeerimisel.

Meie kool pävis märgise „Hea kooli teerajaja“! Tiitli ja logoga tunnusatakse kooli, mis teeb kogu organisatsiooni arendamisel väärtuspõhist tööd, pöörates tähelepanu iga õpilase individuaalse arengu toetamisele koostöös eri osapooltega.

Kooli loomisprotsessis lähtusime juba õpetajate valikul kooli missioonist „Võimalusterohke tuleviku vundamendiks on inimlikkus, uudishimu ja koosloome“. Väärtuspõhise kooliarenduse seisukohalt on oluline juba meeskonna kokku panemisel silmas pidada ühtseid põhimõtteid. Peame oluliseks, et meie inimesed oleksid hoitud, toetatud ja tunnustatud. Väärtuste mõtestamise käigus oleme jõudnud arusaamale, kuidas võiks luua kooli, kus kõik tahavad käia, olla ja õppida ning sellise tegevuse käigus toimuks ka mitmekülgne areng. Ühtne väärtusruum loob ideaalse koolikeskkonna.

HOITUD, TOETATUD JA TUNNUSTATUD ÕPETAJA = HOITUD, TOETATUD JA TUNNUSTATUD ÕPILANE = HOITUD, TOETATUD JA TUNNUSTATUD KOOL = ÕPILASTE HEAD TULEMUSED = KOOLI HEAD TULEMUSED

Meie Hea kooli meeskonnas sündis idee, mis muutis õpetajate toetamise ja tunnustamise oluliseks ka kogukondlikul tasandil. Meie meeskond käivitatas koostöös Saaremaa valla haridus- ja noorsootööoskannaga igakuise tunnustamise „Kuu hariduslugu“. Tunnustamise eesmärk on märgata õpetajat, õpetajatööd, koolielus toimuvaid põnevaid, loomingulisi ja uuenduslikke tegevusi rohkem kui kord aastas.

„Hea kool kui väärtuspõhine kool 2021“ programmi läbisid ja muutust juhtisid meie koolis õpetajad Anni Haandi, Merje Tammai ja õppejuht Laura-Liisa Perova. Suur tänu, et olete õpetajate toetamise ja tunnustamise muutnud tõenduspõhiseks ja tähenduslikuks nii kogukondlikul kui ka kooli tasandil!

Lugege lisaks siit ja siit.

PS! Suurt abi väärtuste mõtestamisel pakkus meile Haridusdisaini Keskuse meeskond.