SG 3. ÕE koosseisu tagasiside küsitlus

Kategooriad

3. ÕE koosseisu tegevusperiood on selleks kooliaastaks lõppemas. Viisime vahepeal läbi tagasiside küsitluse, et näha, mis läks hästi ja mida tulevikus saaks teisiti teha. Küsitlusele laekus 209 vastust.
Lisaks Instagramis toodud sektordiagrammidele (vaata siit! -> https://www.instagram.com/p/C7e8_RDIN1v/?img_index=1) saime vastuseid järgmistele küsimustele:

Kuidas saaks Saaremaa Gümnaasiumi ÕE paremini luua ühtsustunnet õpilaste ja kooliperega väljaspool üritusi?

Vastused (TOP 5):
-Praegused tegevused sobivad 17
-Füüsiline suhtlus 13
-Kohtumised tundides/vahetundides 9
-Rohkem reklaamida 8
-Tavaõpilaste kaasamine 7

Mis oli 3. koosseisu juures kõige meeldejäävam?

Vastused (TOP 10):
-Reklaamvideod 20
-Üritused 15
-Sõbrapäev 11
-Ätsete lahingu mälumäng 11
-3. koosseisu liikmed 10
-3. koosseisu head omadused 10
-Jõulupidu 9
-Valimised 8
-Teemapäevad 5
-Koostööprojekt “Julgen” 5

Samuti edastame 4. koosseisule kooliperelt saadud ettepanekud ja mõtted, et nad saaksid enda tööd järgmisel õppeaastal sujuvalt alustada. Ühtsustunde loomise tagasisidest lähtuvalt oleme otsustanud ka arutada Saaremaa Gümnaasiumile õpilasaktiivi loomist.

Aitäh kõigile, kes vastasid ja meid sel õppeaastal toetanud on!