SG õpilasesinduse aprilli kokkuvõte

Kategooriad

1. aprillil korraldasime õpilase-õpetaja teemapäeva, mil õpilastel oli võimalus tulla kooli õpetaja riietuses ja õpetajatel õpilase riietuses.

4. aprillil tagasisidestasime Saaremaa Gümnaasiumi vilistlaskogu põhimäärust.

10. aprillil toimus kooli auditooriumis ÕE korraldatud Ätsete Lahing. Rohkem informatsiooni leiad meie Instagramist ja kooli kodulehelt!

23. aprillil toimus õpilasesinduse ühisviibimine, kus jagasime mõtteid tehtud tööst ja õppisime üksteist paremini tundma.

29-30. aprillil toimus koostööprojekt “Julgen”. Üritusel viidi läbi palju erinevaid avaliku esinemisega seotud harjutusi – näitemänge, turvaliselt metsas käimisest rääkimine, generatsioonidevahelises osaluskohvikus ja diskussioonpaneelis osalemine. Üritus toimus koostöös Saaremaa valla noortevolikogu, Soome Õpilasliidu esindajate ja teiste koolide õpilastega. Rohkem informatsiooni toimunu kohta leiad meie Instagramist või kooli kodulehelt!

Aprillis korraldasime meemikonkursi, mille raames said koolipere liikmed meeme esitada 22. aprillini. Igaühel oli võimalik esitada õpilasesindusele kuni 5 meemi. Parimad meemid on nähtaval meie Instagramis.

Aprillis panime Instagrami ja kooli kodulehele üles tutvustusseeria meie 3. ÕE koosseisust, kus iga liige vastas viiele erinevale küsimusele. Lisaks võib nüüd näha ülevaadet meie koosseisu liikmetest ÕE ruumi kõrval asuval stendil.

Võtsime teemaks hindamis-, järelvastamis- ja puudumissüsteemi. Pidasime pika arutelu süsteemi efektiivsusest ja küsisime õpilaste ning lapsevanemate arvamust praegusest süsteemist. Saadud sisendiga pöördume kooli juhtkonna poole.

See kuu uuendasime enda infonurka ja panime kooli peale üles uued QR-koodid (ja meemid) infonurga kohta.