SG õpilasesinduse veebruari kokkuvõte

Kategooriad

Hea koolipere!

Edaspidi saab ÕE kokkuvõtteid lugeda ka Stuudiumis ja kooli kodulehel.

Varasemad kokkuvõtted on leitavad meie Instagramist -> https://www.instagram.com/sg.opilasesindus

1. veebruaril arutasime ÕE nähtavuse küsitlusest saadud vastuseid. Vastavalt koolipere tagasisidele plaanime ÕE stendi loomist ja sotsiaalmeedias ÕE liikmete tutvustamist.

2. veebruar osalesid Kätrin Tamira Kanemägi ning Imre-Maidu Püüa Bornholmi ja Saaremaa vahelisi koostöövõimalusi käsitletaval koosolekul, mida juhatas Jaanika Tiitson.
Noortevaldkonna puudutavate koostöövõimaluste eestvedajad on Kätrin Tamira Kanemägi, Imre-Maidu Püüa ja Helis Luks.

8. veebruaril toimus Saaremaa õpilasesindustele suunatud ühisüritus Motivaarikas, mille eestvedajateks oli meie õpilasesindus! Rohkem infot leiab meie Instagramist ja kooli kodulehelt.

8. veebruaril kohtusime Kuressaare Ametikooli õpilasesindusega, et panna paika esmased ülesanded emakeelepäeva kõnekoosoleku korraldamisel. Lisaks tagasisidestasime Saaremaa Gümnaasiumi sisseastumiskorda.

12.-14. veebruaril tegelesime sõbrapäeval toimuvate tegevuste ettevalmistuste ja läbiviimisega. Õpilased said eelnevalt valmistada kaarte ja tellida roose ning sõbrapäeval oma südame teist poolt otsida, et osaleda loosis. Toimus ka roosamanna teemapäev.

12-16. veebruaril toimus lahtiste uste nädal, mille raames said põhikooliõpilased tutvuda Saaremaa Gümnaasiumi koolikultuuri ja õppimisvõimalustega. Samal nädalal toimus ka õpilasvarjutamise kampaania, kus said osaleda nii meie gümnasistid kui ka põhikooliõpilased, kes said võimaluse tutvuda koolitundide ja õpetajatega. Õpilasvarjude tagasisidet ja muljeid toimunust saab vaadata meie Instagrami konto reelsidest.

16. veebruaril toimus Tallinnas hoolekogu strateegiapäev, kus esindas õpilaste vaadet ÕE president Helis Luks.

23. veebruaril toimunud Vabariigi aastapäevale pühendatud aktusel viisime läbi kaasava eelarve hääletuse, kus õpilased said koolipere poolt esitatud ideedele oma hääle anda. Hääletusel kogusid kõige rohkem poolthääli kooli lisa lauatenniselaua soetamine ning Saaremaa Gümnaasiumi hoovile külakiige toomine.

24. veebruaril käisid ÕE liikmed Eesti Vabariigi aastapäeva puhul Vabadussõja monumendile pärga asetamas.

Veebruaris loodi õpilasesindusele digitaalne aastaplaan ja tegevuskava, mis on peagi kättesaadavad ka kooli kodulehel ja ÕE stendil.