Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtusarendusprgramm „Hea kool kui väärtuspõhine kool“

Kategooriad

Meie kool osaleb Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtusarendusprgrammis „Hea kool kui väärtuspõhine kool“. Väärtusarenduse fookuses on klassijuhataja ja meie koolis siis mentor ja mentorluse arendamine.

Mentoril on suur mõju sellele, milliseks kujuneb õpilasgrupp: kas õppimist toetavaks, konkurentsil põhinevaks spartalikuks keskkonnaks, koostööd väärtustavaks või kombinatsiooniks neist kõigist.

Oleme hetkel võrdlevalt kaardistamas meie kooli õpilaste väärtusruumi tajumist koolikeskkonnas. 19. septembril tegelesid väärtuste mõtestamise ja analüüsiga õpilased nii G1, G2 kui ka G3 klassidest. Õpilased andsid väärtuslikku infot kooliarenduse seisukohalt väärtuskonfliktide, nõrgalt esindatud kooli väärtuste ja üldise taju osas, millised kooli põhiväärtused on koolikeskkonnas paremini/halvemini esindatud.

Hea Kooli õpikogukond on kokku koondamas mentoritele ka õppematerjale, et aja jooksul mentorlust veel enam struktureerida. Hea Kooli ja Saaremaa Gümnaasiumi laiem eesmärk on sel aastal edendada õppetöö mõtestatust ning toetada oma mentoreid headeks ja veel paremateks juhtideks kasvamisel.