Väitlusringil uued juhid

Kategooriad

Koolis valmistume juba uueks õppeaastaks! Sellega seoses on selgeks saanud ka see, et uuel õppeaastal hakkavad meie kooli väitlusringi juhtima Morten Kosk ja Saskia Saar, kes võtavad teatepulga üle abiturientidelt Merit Vinkelilt ja Ketly Ilvestilt.

Väitlusringi juhtimiskogemuse on Merit Vinkel võtnud kokku nii:
„Saaremaa Gümnaasiumi väitlusklubi ringijuhina veedetud kuud on olnud oodatust põnevamad, sest kogemus klubijuhi ja väitlusõpetajana on olnud omamoodi teekond nii isikliku kui ka professionaalse arengu suunas. Tunnen, et suuresti paranes minu juhtimisoskus – noorte kaasamine muutus üha kergemaks ning nende huvi kasvas iga korraga. Seejuures on näha tohutut arengut klubiliste endi argumenteerimis- ja eneseväljendusoskustes ning see tekitab minus kui klubijuhis uhkustunnet. Hea meel on näha, et minu tagasihoidlikud õpetussõnad, pidev katsetamine ja õppimine kasvatasid väitlejate enesekindlust kõnepuldi taga. Lisaks tunnen, et väitlusõpetaja ja kohtunikuna arenesid ka minu analüüsi- ja tagasisidestamisvõime ning väitlejate keerulised võrdlused ja head näited laiendasid mu silmaringi.
Aasta eest poleks ma osanud arvata, et hakkan seda võimalust väärtustama nii kõrgelt, aga nüüdseks tean, et väitlusõpetajaks olemine osutus mõnusaks väljakutseks, lõbusaks enesearendusviisiks ja teeksin seda uuesti, kui vaid saaksin.“
Jõudu uutele ringijuhtidele, Merit ja Ketly aga võivad reedest alates nautima hakata vilistlaspõlve!