XII üleriigilise muusikaolümpiaadi piirkondliku vooru tulemused

Kategooriad

Laupäeval, 10. veebruaril toimus Joosep Aaviku nimelises Kuressaare Muusikakoolis XII üleriigilise muusika aineolümpiaadi piirkondlik voor. Gümnaasiumiastmes saavutas I koha Hanno Kull G2.j, II koha Meribel Vahstein G2.k ja III koha Leo Thomas Sollich G2.j (juh Laine Lehto).

Palju õnne!

Üle aasta toimuv aineolümpiaad viiakse läbi põhikooli ja gümnaasiumiastmes ning sisaldab peale muusika kuulamise, silmaringi- ja teooriaülesannete lahendamise ka noodist laulmist, rütmiharjutuse koputamist, eesti autori laulu esitamist, omaloomingut ning kontserdiarvustuse kirjutamist.

Muusika aineolümpiaade on Eestis korraldatud alates 2002. aastast, käesolev on järjekorras juba kaheteistkümnes. Üleriigilises voorus, mis toimub 15.-16. märtsil Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, esindavad komisjoni (Inga Rand, Marika Mets, Kristi Saar) otsusel Saaremaa gümnasiste Hanno ja Meribel, palju edu teile!